Actor Segawa Roko IV

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1810-12

Editor: Suzuki Ihei

Tamaño: Ôban 

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas