Actor Ichikawa Dannosuke III

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1805-1811

Editor: Kawachiya Genshichi

Tamaño: Ôban 

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas