Actor ONOE Kikugoro como Shizuka

Utagawa Toyokuni II (1777-1835)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1820-1830)

Editor: Fukiyacho DAIKOKU-YA

 Miniaturas