Actor EIWAI Shijyaku como OIRAN a la derecha y  ICHIKAWA Danjuro como RANCHO a la izquierda

Utagawa Toyokuni II (1777-1835)

Firmado: Toyokuni ga

Sello del censor: Kiwame  (1820-1830)

Editor: ESAKI-YA Yoshibei

 Miniaturas