Actores Onoe Kikugorô V  y Ichikawa Danjuro IX

Ochiai Yoshiiku (1833-1904)   

Firmado: Ikkunsai Yoshiiku ga

Fecha: 1901

Editor: Fukuda Kumajirô

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas