Actor Ichikawa Ebijûrô I como Issun Tokubei

Shunkosai Hokushu activo (1802-1832)

Firmado: Hokushu

Editor: Tenmaya Kihei (Tenki)

Año: 1823

 Miniaturas