Actor Nakamura Shikan como Inuta Kpbungo

Shunbaisai Hokuei activo (1824-1837)

Firmado: Hokuei

Fecha: 1839

Editor: Hon-ya Seishichi

 Miniaturas