Actores, a la derecha  Asao Kunigoro como Hanada Motome y a la izquierda Kiriyama Monji como Atsui Kandayu

Shunkosai Hokushu activo (1802-1832)

Firmado: Hokushu

Fecha: 1822

Editor: Shohon-ya Seishichi

 Miniaturas