Actor  Nakamura Shikan II

Jukodo Yoshikuni activo (1813 - 1831)

Firmado: Toyokawa Yoshikuni ga

Fecha: 1826-1827

Editor: Honya Seishichi

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas