Chinos de la serie Nankin Jin

Yoshitora  (activo entre 1850-1880)

1863

Editor: Yamashiroya Jinbei

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas