Mujer rusa con su hijo

Yoshitomi  (activo entre 1848-1880)

1860

Editor: Kiya Sojiro

TamaƱo: Chuban 

 Miniaturas