Wakamatsu-Ya nai Midorigi

Katsukawa Shungyo activo (1780-1840)

Firmado: Shungyo  (alrededor de 1800)

Miniaturas