Machimusume

Utagawa Kuniyasu (1794-1832)

Firmado: Kuniyasu (1810-1820)

Editor: Mikawaya Seiemon

Miniaturas