Mujer con cerezos florecidos.

Utagawa Kunisada III (1848-1920)

Firmado: Baido Kunimasa (1888)

Editor: Tsutsumi Kichibei

Miniaturas