Mujeres en un barco

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga (1790-1824)

Editor: Nishimura Yohachi

Miniaturas