Tokyo Jimon Juni Juni Kagetsu

Taiso Yoshithosi (1839-1892)

Firmado: Yoshithosi (1880)

Editor: Inoue

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas