Samurai

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Firmado: Ichiyōsai Tokyouni ga (1853)

Editor: Enshüya Hikobei

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas