Actor Ichikawa Danjuro

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado: Toyohara Kunichika hitsu

Fecha: Alrededor de 1880

Editor: Yorozuya Magobei

Grabador: Katada Chôjirô (Hori Chô)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas