Actores de  teatro de kabuki (十郎兵衛妻お弓 中村翫雀   娘おつる 尾上菊之助)

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado:  Toyohara Kunichika hitsu con sello Toshidama

1875

Grabador: Watanabe hori Ei

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas