Actor Sawamura Gennosuke II

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1811-1820

Editor: Tsuruya Kinsuke

Tamaño: Ôban 

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas