Actor Nakamura Kazo y Nakamura Makatazo

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1804-1813

Editor: Tsuruya Kinsuke

Tamaño: Ôban 

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas