Actor Matsumoto Koshiro V

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha:  1820

Editor: Oyama Hangôro

Tamaño: Ôban 

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas