Actor Matsumoto Koshiro V

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Firmado: Toyokuni ga

Fecha: 1801-1805

Editor: Moriya Jihei

Tamaño: Ôban 

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas