Obra de Kabuki Kataoka Nizaemon

Ochiai Yoshiiku (1833-1904)     

Firmado: Ikkunsai Yoshiiku ga

Sello del censor: Kiwame  (1857)

Editor: Ôsakaya Sashichi

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas