Ôshû Takadachi kassen (La batalla de Takadachi en Osshu)

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Firmado: Ichiyūsai Kuniyoshi (1851-1852)

Editor: Fujioka-ya Keijirô

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas