Nagashira eiyû soroi. Sasaki Saburô Moritsuna

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Firmado: Ichiyūsai Kuniyoshi ga (1856)

Editor: Mikawa-ya

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas