Actor del teatro de Kabuki

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado:   Hoshunro Kunichika hitsu con sello Toshidama  

1872

Editor: Kagaya Kichibei

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas