Actores de  teatro de kabuki, Iwafuji regañando a  Onoe

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado:  Toyohara Kunichika hitsu con sello Toshidama

1894

Editor: Fukura Kumajiro

Grabador: Nisei Hori Ei

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas