Actor de  teatro de kabuki

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado:  Kunichika con sello Toshidama  

1866

Editor: Itzutsuya

Grabador: Watanabe Eizo

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas