Actor de  teatro de kabuki

Utagawa Kunichika (1835-1900) 

Firmado:  Kunichika hitsu con sello Toshidama  

1872

Editor: Yamazakiya Seishichi

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas