Taiheiki eiyû den n-25. Shima Sakon Kiyooki

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Firmado: Ichiyūsai Kuniyoshi ga (1848-49)

Editor: Yamamoto-ya Heikichi

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas